fbpx Skip to main content

Często opracowując różne zagadnienia okazuje się, że żeby przedstawić pewne zagadnienie muszę najpierw przedstawić dane uzupełniające. Tym razem padło na ślad węglowy diety w społeczeństwach o różnym poziomie rozwoju.

Na wspomniany ślad węglowy wpływ mają dwa czynniki – pierwszym z nich jest ilość dostępnego (spożywanego) pokarmu wyrażona w kilokaloriach, a drugim ślad węglowy tego pokarmu w odniesieniu do kilokalorii. Średnia kaloryczność spożywanego pokarmu jest ok. 50% większa w krajach rozwiniętych (A) niż w krajach rozwijających się (F). Jeżeli spojrzymy z kolei na ślad węglowy żywności, to żywność w krajach rozwiniętych wiąże się z 3-krotnie większą emisją w przeliczeniu na taką samą wartość energetyczną. Ma to związek z ilością spożywanego mięsa oraz żywności przetworzonej, które cechują się dużym śladem węglowym .

Wspomniane dwa czynniki wpływają bezpośrednio na średni ślad węglowy diety, która bardzo znacząco różni się między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Różnica jest de facto wypadkową powyższych dwóch aspektów i jest ponad czterokrotna.

Podczas podejmowania decyzji zakupowych warto zwrócić uwagę na to, co kupujemy. O ile wszyscy wiedzą, że mięso (szczególnie wołowina) ma duży ślad węglowy, o tyle zapomina się o przetwórstwie żywności. Żeby wytworzyć lub zabezpieczyć wiele produktów spożywczych (pieczenie, parzenie, pasteryzacja) wymagane jest wykorzystanie wysokiej temperatury, co nie pozostanie bez znaczenia dla śladu węlowego tych produktów.

Literatura:

Tilman D., Clark M., Global diets link environmental sustainability
and human health, Nature volume 515, pages 518–522 (2014)