fbpx

Ekologia w praktyce 43 – ślad węglowy diety

Często opracowując różne zagadnienia okazuje się, że żeby przedstawić pewne zagadnienie muszę najpierw przedstawić dane uzupełniające. Tym razem padło na ślad węglowy diety w społeczeństwach o różnym poziomie rozwoju.

Na wspomniany ślad węglowy wpływ mają dwa czynniki – pierwszym z nich jest ilość dostępnego (spożywanego) pokarmu wyrażona w kilokaloriach, a drugim ślad węglowy tego pokarmu w odniesieniu do kilokalorii. Średnia kaloryczność spożywanego pokarmu jest ok. 50% większa w krajach rozwiniętych (A) niż w krajach rozwijających się (F). Jeżeli spojrzymy z kolei na ślad węglowy żywności, to żywność w krajach rozwiniętych wiąże się z 3-krotnie większą emisją w przeliczeniu na taką samą wartość energetyczną. Ma to związek z ilością spożywanego mięsa oraz żywności przetworzonej, które cechują się dużym śladem węglowym .

Wspomniane dwa czynniki wpływają bezpośrednio na średni ślad węglowy diety, która bardzo znacząco różni się między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Różnica jest de facto wypadkową powyższych dwóch aspektów i jest ponad czterokrotna.

Podczas podejmowania decyzji zakupowych warto zwrócić uwagę na to, co kupujemy. O ile wszyscy wiedzą, że mięso (szczególnie wołowina) ma duży ślad węglowy, o tyle zapomina się o przetwórstwie żywności. Żeby wytworzyć lub zabezpieczyć wiele produktów spożywczych (pieczenie, parzenie, pasteryzacja) wymagane jest wykorzystanie wysokiej temperatury, co nie pozostanie bez znaczenia dla śladu węlowego tych produktów.

Literatura:

Tilman D., Clark M., Global diets link environmental sustainability
and human health, Nature volume 515, pages 518–522 (2014)

Close

Step into the arena! Australia’s Raging Bull casino offers thrilling games and big wins. Dare to play?

Hop into fun with Roocasino! Authentic Aussie entertainment at its finest. Spin & win!

21dukes casino Online in Australia 2023 — your ticket to winning big. Join us and experience an unbeatable gaming thrill!

Welcome to https://richcasino.live/ online in Australia 2023! We're all about the fun and games. Get ready to win, right here!

Use the jokaviproom and power-up your gaming with fantastic rewards in 2023! It's a win-win at Jokaroom in Australia!