fbpx

Ekologia w praktyce 67- Energia elektryczna

Energia elektryczna, czyli jakie jest użycie terenu różnych źródeł.

Temat źródeł energii elektrycznej w obliczu nadchodzącej wielkimi krokami luki węglowej jest tematem bardzo ważnym [1]. Na ostatniej infografice (nr 66 [2]) zamieściłem informacje nt. zapotrzebowania na surowce, metale krytyczne oraz powierzchnię. Dzisiaj chciałbym te zagadnienie rozszerzyć, o zużycie powierzchni, ale wyrażone w jednostkach energii (MWh), a nie jednostkach mocy (kW).

Niniejszy wykres uwzględnia cały cykl życia produktów, w tym również użycie terenu w celu wydobycia niezbędnych surowców. Na tej podstawie widać, dużą zmienność użycia energii słonecznej, w zależności od sposobu instalacji. W przypadku wiatru różnice z kolei zależą od sposobu zdefiniowania czym jest użycie terenu – czy mówimy o obszarze lokalizacji projektu, czy o terenie, na którym wiatraki są zainstalowane.

Ciekawe jest to, że tak jak w przypadku poprzedniego wykresu paliwa kopalne miały stosunkowo niewielką powierzchnię użycia (łatwo skondensować dużą moc wytwórczą na małej powierzchni), o tyle w przypadku wytworzenia energii sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej ze względu na duże użycie terenu związane z wydobyciem.

Close

Step into the arena! Australia’s Raging Bull casino offers thrilling games and big wins. Dare to play?

Hop into fun with Roocasino! Authentic Aussie entertainment at its finest. Spin & win!

21dukes casino Online in Australia 2023 — your ticket to winning big. Join us and experience an unbeatable gaming thrill!

Welcome to https://richcasino.live/ online in Australia 2023! We're all about the fun and games. Get ready to win, right here!

Use the jokaviproom and power-up your gaming with fantastic rewards in 2023! It's a win-win at Jokaroom in Australia!