fbpx

Ekologia w praktyce 12 – nierówności węglowe

Wczoraj został opublikowany bardzo ciekawy raport dot. „śladu węglowego” w zależności od dochodów ludzi przygotowany przez Oxfam we współpracy ze Sztokholmskim Instytutem Środowiska. Autorzy porównali „emisję” poszczególnych grup ludzi (dzieląc globalną populację w zależności od dochodów) w roku 1990 oraz roku 2015. Przez „emisję” mam na myśli emisję, która wystąpiła okazji wytworzenia dóbr oraz usług konsumowanych przez poszczególne grupy.

Z raportu płynie szereg bardzo istotnych wniosków:
– proporcjonalny udział w emisji CO2 z roku 1990 i 2015 nie zmienił się istotnie – 50% najbiedniejszych odpowiadało odpowiednio za 8%(7%) emisji, 40% ludzi że średnimi dochodami za 41%(44%),10% najbogatszych za 50%(49%), w tym 1% najbogatszych za aż 15% światowej emisji CO2. Niestety nie udało mi się tego zamieścić na infografice, niemniej w raporcie można znaleźć sporo ciekawych informacji.
– w ciągu 25 lat emisja CO2 wzrosła o 60%, z czego 5% najbogatszych odpowiada za 37% tego wzrostu.
– wzrost emisji u 1% najbogatszych ludzi był 3-krotnie większy od wzrostu emisji 50% najbiedniejszych ludzi.
– 10% najbogatszych gospodarstw domowych odpowiada za 45% emisji związanych z transportem drogowym, oraz 75% emisji związanego z lotnictwem.
– samochody typu SUV są drugim największym czynnikiem odpowiedzialnym za wzrost emisji CO2 w latach 2010-2018.
– 10% najbogatszych to osoby z dochodem netto powyżej 38 tys. dolarów, w 1% najbogatszych to osoby z dochodem netto rzędu 109 tys. dolarów. 50% najbiedniejszych zarabia rocznie poniżej 6 tys. dolarów.

Z powyższych spostrzeżeń nasuwa się jeden smutny wniosek – apetyt rośnie w miarę jedzenia. O ile nie jestem zwolennikiem opodatkowywania ludzi najbogatszych, o tyle mądrze skonstruowany podatek związany ze znaczącym obciążeniem środowiska byłby całkiem zasadny w tym wypadku.

Literatura

[1] https://www.oxfam.org/en/press-releases/carbon-emissions-richest-1-percent-more-double-emissions-poorest-half-humanity

Close

Step into the arena! Australia’s Raging Bull casino offers thrilling games and big wins. Dare to play?

Hop into fun with Roocasino! Authentic Aussie entertainment at its finest. Spin & win!

21dukes casino Online in Australia 2023 — your ticket to winning big. Join us and experience an unbeatable gaming thrill!

Welcome to https://richcasino.live/ online in Australia 2023! We're all about the fun and games. Get ready to win, right here!

Use the jokaviproom and power-up your gaming with fantastic rewards in 2023! It's a win-win at Jokaroom in Australia!