fbpx Skip to main content
transport żywności, ślad węglowy transportu

Będąc w trakcie przygotowywania artykułu nt. śladu węglowego przetwórstwa żywności natrafiłem na ciekawe informacje nt. śladu węglowego samego transportu. Powyższe wykresy pokazują średnią wielkość śladu węglowego w przeliczeniu na „tonokilometr” – czyli ile ekwiwalentu CO2 zostanie wyemitowane przy przewiezieniu tony żywności na odległość jednego kilometra. Oprócz tego jest przedstawiony udział poszczególnych rodzajów transportu w transporcie żywności.

I tak wychodzi na to, że (dla USA) średni ślad węglowy tranportu stanowi raptem 5% śladu węglowego żywności. A to oznacza, że pochodzenie żywności ma niewielki wpływ z perspektywy emisji gazów cieplarnianych (i tym samym jesienią/zimą lepiej kupić warzywa z importu niż uprawiane w grzanych szklarniach).

Literatura