fbpx

Ekologia w praktyce 38 – ślad węglowy energii elektrycznej

Przygotowując artykuł nt. śladu węglowego produkcji żywności uznałem, iż powinienem wpierw poruszyć ślad węglowy energii elektrycznej. Niniejsza grafika będzie stanowić część artykułu, w którym szerzej omówię problem zapotrzebowania na energię w kontekście oceny cyklu życia wyrobów.

Póki co chciałbym zasygnalizować najważniejsze wnioski dla czytelnika:

  • ślad węglowy produktu może znacząco się różnić w zależności od miejsca jego wytworzenia
  • ślad węglowy produktu może znacząco się różnić, zależnie od tego czy firma kupuje energię z rynku, czy samodzielnie ją wytwarza w sposób zrównoważony
  • trudno ocenić ekologiczność produktu (mierzoną poprzez ślad węglowy) bez znajomości ww. informacji – może się okazać, że ekologiczny produkt produkowany w kraju z wysokoemisyjną energią będzie gorszy niż produkt nieekologiczny w kraju z niskoemisyjną energią.

Literatura

[1] https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emission-intensity-of-1
[2] https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2019/11/B2G_2019_China.pdf
[3] https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=74&t=11

Close

Step into the arena! Australia’s Raging Bull casino offers thrilling games and big wins. Dare to play?

Hop into fun with Roocasino! Authentic Aussie entertainment at its finest. Spin & win!

21dukes casino Online in Australia 2023 — your ticket to winning big. Join us and experience an unbeatable gaming thrill!

Welcome to https://richcasino.live/ online in Australia 2023! We're all about the fun and games. Get ready to win, right here!

Use the jokaviproom and power-up your gaming with fantastic rewards in 2023! It's a win-win at Jokaroom in Australia!