fbpx Skip to main content

Przygotowując artykuł nt. śladu węglowego produkcji żywności uznałem, iż powinienem wpierw poruszyć ślad węglowy energii elektrycznej. Niniejsza grafika będzie stanowić część artykułu, w którym szerzej omówię problem zapotrzebowania na energię w kontekście oceny cyklu życia wyrobów.

Póki co chciałbym zasygnalizować najważniejsze wnioski dla czytelnika:

  • ślad węglowy produktu może znacząco się różnić w zależności od miejsca jego wytworzenia
  • ślad węglowy produktu może znacząco się różnić, zależnie od tego czy firma kupuje energię z rynku, czy samodzielnie ją wytwarza w sposób zrównoważony
  • trudno ocenić ekologiczność produktu (mierzoną poprzez ślad węglowy) bez znajomości ww. informacji – może się okazać, że ekologiczny produkt produkowany w kraju z wysokoemisyjną energią będzie gorszy niż produkt nieekologiczny w kraju z niskoemisyjną energią.

Literatura

[1] https://www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emission-intensity-of-1
[2] https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2019/11/B2G_2019_China.pdf
[3] https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=74&t=11