fbpx Skip to main content

Tym razem postanowiłem pokazać, jaki jest wpływ rozwoju infrastruktury (która zazwyczaj sprowadza się do zabetonowywania miast tj. tworzenia.wszędzie nieprzepuszczalnych barier dla wody). Ma to bardzo negatywne konsekwencje:
– zmniejsza głęboką oraz płytką infiltrację wody (przesiąkanie wody do wód powierzchniowych), przez co zasoby wód gruntowych dużo wolniej się odbudowują
– zwiększa objętość oraz spływu powierzchniowego, przez co instalacje zajmujące się odprowadzaniem wody są bardziej obciążane, a przy nagłych opadach (związanych ze zmianami klimatycznymi) częściej dochodzi do ich niewydolności, co w skrajnych sytuacjach może doprowadzić do powodzi.

Jak przedstawiono na schemacie – zmiany w poszczególnych aspektach są aż kilkukrotne – zmniejszenie o 30-40% powierzchni nieprzepuszczalnej zmniejsza 2-krotnie wielkość spływu i zwiększa 2-3-krotnie infiltrację.

[1] https://cfpub.epa.gov/watertrain/index.cfm