fbpx

Ekologia w praktyce 4 – betonoza a retencja

Tym razem postanowiłem pokazać, jaki jest wpływ rozwoju infrastruktury (która zazwyczaj sprowadza się do zabetonowywania miast tj. tworzenia.wszędzie nieprzepuszczalnych barier dla wody). Ma to bardzo negatywne konsekwencje:
– zmniejsza głęboką oraz płytką infiltrację wody (przesiąkanie wody do wód powierzchniowych), przez co zasoby wód gruntowych dużo wolniej się odbudowują
– zwiększa objętość oraz spływu powierzchniowego, przez co instalacje zajmujące się odprowadzaniem wody są bardziej obciążane, a przy nagłych opadach (związanych ze zmianami klimatycznymi) częściej dochodzi do ich niewydolności, co w skrajnych sytuacjach może doprowadzić do powodzi.

Jak przedstawiono na schemacie – zmiany w poszczególnych aspektach są aż kilkukrotne – zmniejszenie o 30-40% powierzchni nieprzepuszczalnej zmniejsza 2-krotnie wielkość spływu i zwiększa 2-3-krotnie infiltrację.

[1] https://cfpub.epa.gov/watertrain/index.cfm

Close