fbpx

Ekologia w praktyce 4 – betonoza a retencja

Tym razem postanowiłem pokazać, jaki jest wpływ rozwoju infrastruktury (która zazwyczaj sprowadza się do zabetonowywania miast tj. tworzenia.wszędzie nieprzepuszczalnych barier dla wody). Ma to bardzo negatywne konsekwencje:
– zmniejsza głęboką oraz płytką infiltrację wody (przesiąkanie wody do wód powierzchniowych), przez co zasoby wód gruntowych dużo wolniej się odbudowują
– zwiększa objętość oraz spływu powierzchniowego, przez co instalacje zajmujące się odprowadzaniem wody są bardziej obciążane, a przy nagłych opadach (związanych ze zmianami klimatycznymi) częściej dochodzi do ich niewydolności, co w skrajnych sytuacjach może doprowadzić do powodzi.

Jak przedstawiono na schemacie – zmiany w poszczególnych aspektach są aż kilkukrotne – zmniejszenie o 30-40% powierzchni nieprzepuszczalnej zmniejsza 2-krotnie wielkość spływu i zwiększa 2-3-krotnie infiltrację.

[1] https://cfpub.epa.gov/watertrain/index.cfm

Close

Step into the arena! Australia’s Raging Bull casino offers thrilling games and big wins. Dare to play?

Hop into fun with Roocasino! Authentic Aussie entertainment at its finest. Spin & win!

21dukes casino Online in Australia 2023 — your ticket to winning big. Join us and experience an unbeatable gaming thrill!

Welcome to https://richcasino.live/ online in Australia 2023! We're all about the fun and games. Get ready to win, right here!

Use the jokaviproom and power-up your gaming with fantastic rewards in 2023! It's a win-win at Jokaroom in Australia!