fbpx

Ekologia w praktyce 46 – zużycie energii

W związku z wojną na Ukrainie dużo dyskusji toczy w kwestii odejścia od importu węgla i ropy do UE. Dyskusje te są oczywiście słuszne z perspektywy nacisku na Rosję, warto jednak przyjrzeć się jak do tej pory korzystaliśmy z paliw kopalnych. Jeżeli skupimy się tylko na energii elektrycznej, to w zasadzie dzisiaj 1/3 energii elektrycznej wytwarzana jest ze źródeł niskoemisyjnych, więc wygląda to dobrze. Jeżeli jednak uwzględnimy transport oraz ogrzewanie, to nagle okaże się, że źródła niskoemisyjne pokrywają raptem 15% zapotrzebowania na energię.

Piszę o tym, ponieważ w rozważaniach nt. oddziaływania na środowisko czym innym jest zapotrzebowanie na energię i produkcja energii elektrycznej – w tym pierwszym przypadku potrzebujemy energię do transportu oraz ogrzewania. Uwzględniając te dwa czynniki widzimy spadek również węgla kamiennego, przy wzroście udziału gazu i bardzo znaczącym wzroście udziału ropy (co oczywiście nie jest dziwne ze względu na transport).

Z informacji dopisanych małym drukiem płynie w zasadzie najważniejszy i najsmutniejszy wniosek – mianowicie na przestrzeni lat 2000-2020 udział poszczególnych źródeł energii zmienił się o max. 2%. To oznacza, że przez ostatnie 20 lat globalny wzrost konsumpcjonizmu zniwelował wszystkie wysiłki związane dekarbonizacją. Biorąc pod uwagę, że są to wartości procentowe, to wartości bezwzględne będą jeszcze gorsze, ponieważ zapotrzebowanie na energię w ciągu tych 20 lat wzrosło o ponad 40% (z ok. 120 TWh w roku 1999 do 173 TWh w 2019).

Biorąc pod uwagę potencjalne ograniczenie podaży ropy i węgla kamiennego może coś ruszy (chociaż patrząc na działania krajów, są to wg mnie działania pozorne), z drugiej jednak strony zaraz wzrośnie nam zapotrzebowanie na wydobycie wielu innych surowców niezbędnych do produkcji energii, bo jakoś trzeba tę lukę uzupełnić. W tej sytuacji inflacja i spadek wartości pieniądza przyda się planecie jak nic innego.

Co niestety wielu z nas zaboli, i to bardzo.

Literatura

Close

Step into the arena! Australia’s Raging Bull casino offers thrilling games and big wins. Dare to play?

Hop into fun with Roocasino! Authentic Aussie entertainment at its finest. Spin & win!

21dukes casino Online in Australia 2023 — your ticket to winning big. Join us and experience an unbeatable gaming thrill!

Welcome to https://richcasino.live/ online in Australia 2023! We're all about the fun and games. Get ready to win, right here!

Use the jokaviproom and power-up your gaming with fantastic rewards in 2023! It's a win-win at Jokaroom in Australia!