fbpx

Ekologia w praktyce 51 – ciepło

Obserwując dyskusje nt. dekarbonizacji – bardzo dużo mówi się o śladzie węglowym energii elektrycznej oraz transportu. Niestety bardzo mało się jednak mówi o śladzie węglowym energii cieplnej, która stanowi 50% globalnego zapotrzebowania na energię i odpowiada za 40% całkowitych emisji CO2 do atmosfery. Nie znaczy to oczywiście, że nic w tym temacie się nie dzieje, bo przecież są firmy które w swoich zakładach stosują instalacje umożliwiające odzysk ciepła odpadowego czy kogenerację w swoich zakładach przemysłowych (biorąc pod uwagę koszty wszystkiego, to w 2022 roku powinno to być standardem, a oczywiście nie jest). Zwracam na to szczególną uwagę, gdyż zapotrzebowanie na energię cieplną dla budynków jest niewiele mniejsze od zapotrzebowania przemysłu (a jak pisałem ostatnio – mamy w Polsce bardzo dużą liczbę budynków słabo ocieplonych).

Myślę, że więcej uwagi powinniśmy przykładać zagadnieniu dostarczania energii cieplnej i technologiom z tym związanym – istnieją przecież rozwiązania pozwalające na jej pozyskiwanie, odzysk i magazynowanie. Oczywiście nie wszsytko jest takie proste, bo termika rządzi się swoimi prawami. Biorąc jednak pod uwagę koszty surowców zwrot z inwestycji nie powinien być dzisiaj zbyt długo.

Literatura:

[1] https://www.iea.org/reports/renewables-2019/heat

Close

Step into the arena! Australia’s Raging Bull casino offers thrilling games and big wins. Dare to play?

Hop into fun with Roocasino! Authentic Aussie entertainment at its finest. Spin & win!

21dukes casino Online in Australia 2023 — your ticket to winning big. Join us and experience an unbeatable gaming thrill!

Welcome to https://richcasino.live/ online in Australia 2023! We're all about the fun and games. Get ready to win, right here!

Use the jokaviproom and power-up your gaming with fantastic rewards in 2023! It's a win-win at Jokaroom in Australia!