fbpx

Ekologia w praktyce 57 – ekologiczność biznesu

Od paru lat firmy prześcigają się w prośrodowiskowych działaniach (lub mowie o prośrodowiskowych działaniach). Natrafiłem na ciekawy wykres, pokazujący jak można by usystematyzować rodzaje biznesów z perspektywy oddziaływania na środowisko.

Poniżej osi poziomej znajdują się biznesyy, które szkodzą środowisku („zielony” biznes szkodzi mniej od konwencjonalnego), a na środku znajdziemy biznes zrównoważony, czyli taki, którego szkody są równoważone przez jego pozytywną działalność. Niestety, w 2022 roku to zdecydowanie za mało, potrzebujemy biznesów „powyżej” osi poziomej. Tutaj mamy dwa rodzaje biznesów – biznes „przywracający”, który można zdefiniować jako biznes przywracający do stanu poprzedniego. Dobrze to widać w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, gdzie rdzeniem biznesu jest doprowadzanie rzeczy do stanu początkowego (np. odnawianie produktów, usuwanie szkód środowiskowych). Z kolei biznes regeneratywny z definicji tworzy całkowicie nową wartości (np. znajdowanie nowych zastosowań dla odpadów, budowa/odbudowa ekosystemów).

W przypadku prośrodowiskowych biznesów granice nie wydają się łatwe do uchwycenia. Z drugiej jednak strony takich biznesów, które mają duży pozytywny wpływ społeczny i środowiskowy jest naprawdę niewiele, żeby te granice były tak bardzo ważne.

Literatura

Close

Step into the arena! Australia’s Raging Bull casino offers thrilling games and big wins. Dare to play?

Hop into fun with Roocasino! Authentic Aussie entertainment at its finest. Spin & win!

21dukes casino Online in Australia 2023 — your ticket to winning big. Join us and experience an unbeatable gaming thrill!

Welcome to https://richcasino.live/ online in Australia 2023! We're all about the fun and games. Get ready to win, right here!

Use the jokaviproom and power-up your gaming with fantastic rewards in 2023! It's a win-win at Jokaroom in Australia!