fbpx

Ekologia w praktyce 60 – klapki na oczach

Od pewnego czasu wiele firm zgłasza się do mnie w kwestii liczenia śladu węglowego, zarówno produktów jak i przedsiębiorstw. Z perspektywy zmian klimatu jest to bardzo ważne, żeby poznać skalę negatywnego oddziaływania – dzięki temu będziemy wiedzieli w jaki sposób możemy je ograniczyć.

Należy jednak pamiętać, że ślad węglowy to nie jestyny aspekt, na który powinniśmy patrzeć naszych działań prośrodowiskowych. W samej normie ISO14067 jest mowa, że ślad węglowy (samodzielnie) nie powinien być brany pod uwagę przy podejmowaniu działań. Tym samym należy pamiętać, że pewne działania obniżające ślad węglowy, będą pogarszać oddziaływanie na środowisko w innym obszarze (wykorzystywanie biomasy jako paliwa neutralnego węglowo negatywnie wpłynie na bioróżnorodność) i vice versa (wykorzystywanie bardziej energochłonnych metod oczyszczania wody poprawi jakość ścieków kosztem zwiększenia śladu węglowego). Tak samo należy pamiętać, że działania prośrodowiskowe będą miały również wydźwięk społeczny, szczególnie w przypadku krajów rozwijających się.

Nikt nie mówił, że będzie prosto. Jeżeli jednak ktoś z Państwa chciałby świadomie podejść do działań prośrodowiskowych – chętnie przeprowadzę pełną analizę cyklu życia (LCA) w uwzględnieniem poszczególnych aspektów środowiskowych (w grę również wchodzą obszary społeczne).

Close

Step into the arena! Australia’s Raging Bull casino offers thrilling games and big wins. Dare to play?

Hop into fun with Roocasino! Authentic Aussie entertainment at its finest. Spin & win!

21dukes casino Online in Australia 2023 — your ticket to winning big. Join us and experience an unbeatable gaming thrill!

Welcome to https://richcasino.live/ online in Australia 2023! We're all about the fun and games. Get ready to win, right here!

Use the jokaviproom and power-up your gaming with fantastic rewards in 2023! It's a win-win at Jokaroom in Australia!