fbpx Skip to main content

Od pewnego czasu wiele firm zgłasza się do mnie w kwestii liczenia śladu węglowego, zarówno produktów jak i przedsiębiorstw. Z perspektywy zmian klimatu jest to bardzo ważne, żeby poznać skalę negatywnego oddziaływania – dzięki temu będziemy wiedzieli w jaki sposób możemy je ograniczyć.

Należy jednak pamiętać, że ślad węglowy to nie jestyny aspekt, na który powinniśmy patrzeć naszych działań prośrodowiskowych. W samej normie ISO14067 jest mowa, że ślad węglowy (samodzielnie) nie powinien być brany pod uwagę przy podejmowaniu działań. Tym samym należy pamiętać, że pewne działania obniżające ślad węglowy, będą pogarszać oddziaływanie na środowisko w innym obszarze (wykorzystywanie biomasy jako paliwa neutralnego węglowo negatywnie wpłynie na bioróżnorodność) i vice versa (wykorzystywanie bardziej energochłonnych metod oczyszczania wody poprawi jakość ścieków kosztem zwiększenia śladu węglowego). Tak samo należy pamiętać, że działania prośrodowiskowe będą miały również wydźwięk społeczny, szczególnie w przypadku krajów rozwijających się.

Nikt nie mówił, że będzie prosto. Jeżeli jednak ktoś z Państwa chciałby świadomie podejść do działań prośrodowiskowych – chętnie przeprowadzę pełną analizę cyklu życia (LCA) w uwzględnieniem poszczególnych aspektów środowiskowych (w grę również wchodzą obszary społeczne).