fbpx

Ekologia w praktyce 62 – gazy cieplarniane

Czy zastanawiali się Państwo, które sektory stanowią największe obciążenie dla klimatu? Postanowiłem zwizualizować udział poszczególnych branż w śladzie węglowym ludzkości. Za 1/4 edycji odpowiada wykorzystanie energii w przemyśle, za ok. 15% transport oraz energia w budownictwie. Jeżeli uwzględnimy inne sposoby wykorzystania energii oraz wycieki, to łącznie prawie 3/4 emisji gazów cieplarnianych jest związane z energią. Następnie jest rolnictwo, leśnictwo i wykorzystanie terenu, które stanowi niecałe 20% – tutaj mamy ważną lekcję do odrobienia, ponieważ zmiana sposobu prowadzenia upraw na regeneratywny (pisałem o tym tutaj) może znacząco ograniczyć emisje z rolnictwa (niebawem przygotuję osobny materiał na temat drogi branży spożywczej do zeroemisyjności). Na samym końcu mamy emisje związane z realizacją procesów produkcyjnych (wynikające nie ze spalania a z emisji gazów cieplarnianych na drodze innych reakcji chemicznych) – tutaj główny udział ma synteza chemiczna oraz produkcja cementu. Na samym końcu są odpady i emisje ulotne związane z ich składowaniem.

Patrząc na ten wykres nasuwa mi się jedna teza – gdyby skupić się tylko na produkcji żywności (jej przetwórstwie oraz transporcie) oraz zapewnieniu bytu ludzi (farmacja, ciepło, prąd, produkcja innych podstawowych produktów), to moglibyśmy od ręki ściąć emisje o 2/3.

Literatura

Close

Step into the arena! Australia’s Raging Bull casino offers thrilling games and big wins. Dare to play?

Hop into fun with Roocasino! Authentic Aussie entertainment at its finest. Spin & win!

21dukes casino Online in Australia 2023 — your ticket to winning big. Join us and experience an unbeatable gaming thrill!

Welcome to https://richcasino.live/ online in Australia 2023! We're all about the fun and games. Get ready to win, right here!

Use the jokaviproom and power-up your gaming with fantastic rewards in 2023! It's a win-win at Jokaroom in Australia!