fbpx

Ekologia w praktyce 65 – oleje roślinne

olej palmowy, oleje roślinne

Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Państwu historię oleju palmowego. Jego historia nie jest tak prosta, jak się ją często przedstawia. Globalny popyt na oleje roślinne wzrósł gwałtownie w ciągu ostatnich 50 lat. Będąc najbardziej produktywną rośliną oleistą, palma zajęła dużą część tej produkcji. Miało to negatywny wpływ na środowisko, szczególnie w Indonezji i Malezji. Z drugiej jednak strony, dzięki nawet 20-krotnie większej wydajności prawdopodobnie uniknęliśmy problemów środowiskowych w wielu innych miejscach. Poniżej chciałbym przedstawić kilka statystyk.

  1. Od 1980 roku ilość ziemi, którą świat wykorzystuje do uprawy palmy wzrosła ponad czterokrotnie, z 4 milionów do 19 milionów hektarów w 2018 roku.
  2. 19 milionów hektarów może wydawać się dużą ilością ziemi. Powinniśmy to jednak rozważyć w kontekście wszystkich gruntów wykorzystywanych do uprawy roślin oleistych. Świat przeznacza ponad 300 milionów hektarów na produkcję roślin oleistych, z czego olej palmowy stanowi raptem 6% tej powierzchni. Jest o tyle istotne, że z wspomniane 6% powierzchni wytwarza 36% globalnego zapotrzebowania na oleje roślinne.
  3. Jak bardzo więc ekspansja oleju palmowego rzeczywiście odbyła się kosztem lasów? Skupmy się na dwóch kluczowych krajach napędzających produkcję: Indonezji i Malezji. Palma olejowa jest gatunkiem rośliny tropikalnej. Dobrze rozwija się przy dużych opadach, odpowiednim nasłonecznieniu i wilgotnych warunkach. Jeżeli przyjrzymy się liczbom, to średnio ok. 20% rocznej deforestacji przypada na palmy olejowe, więc niekoniecznie jest to tak dużo.
  4. Procesy deforestacji odpowiadają (w zależności od badania) za 0,2-2% globalnej utraty lasów.

Piszę o tym, ponieważ olej palmowy jest często demonizowany (pomijam tutaj aspekty fizykochemiczne i zdrowotne). Należy jednak spojrzeć na drugą stronę medalu – dzięki bardzo dużej wydajności relatywnie niewielka powierzchnia jest w stanie pokryć 1/3 globalnego zapotrzebowania na oleje roślinne. Gdybyśmy mieli pozyskiwać oleje z innych roślin to powierzchnia upraw musiałaby znacząco wzrosnąć (co widać na rysunkach). Nie oznacza to, że wycinanie bogatych bioróżnorodnie lasów jest praktyką dobrą – dlatego też ważne jest odpowiedzialne działanie w tym obszarze.

Literatura

[1] https://ourworldindata.org/drivers-of-deforestation

Close

Step into the arena! Australia’s Raging Bull casino offers thrilling games and big wins. Dare to play?

Hop into fun with Roocasino! Authentic Aussie entertainment at its finest. Spin & win!

21dukes casino Online in Australia 2023 — your ticket to winning big. Join us and experience an unbeatable gaming thrill!

Welcome to https://richcasino.live/ online in Australia 2023! We're all about the fun and games. Get ready to win, right here!

Use the jokaviproom and power-up your gaming with fantastic rewards in 2023! It's a win-win at Jokaroom in Australia!