fbpx

Ekologia w praktyce 66 – energia elektryczna

Ceny uprawnień do emisji ostatnio przekroczyły cenę 100 euro za tonę wyemitowanego dwutlenku węgla. O ile większość ceny prądu w Polsce stanowi marża firm energetycznych, o tyle za chwile wspomniany wzrost cen uprawnień zostanie i tak przerzucony na konsumentów.Tymczasem chciałem Państwu pokazać porównanie różnych źródeł energii elektrycznej z uwzględnieniem 3 aspektów:

  • zapotrzebowania na surowce
  • zapotrzebowania na powierzchnię
  • zapotrzebowania na metale krytyczne

W tym porównaniu widać, że każda technologia ma swoje plusy i minusy (może z wyjątkiem energetyki jądrowej, gdzie należałoby dodać do zestawienia kwestię czasu inwestycji i ewentualnych kosztów energii). Źle wypada biomasa, co mnie osobiście nie dziwi – przyrost biomasy to proces powolny i wymaga bardzo dużej powierzchni, a kaloryczność biomasy jest mniejsza niż węgla. Produkcja energii z biomasy oczywiście ma sens w momencie, gdy posługujemy się odpadami.W tym zestawieniu został uwzględniony aspekt metali krytycznych (m.in. ziem rzadkich, kobalt, nikiel, lit). Mało się o tym mówi, ale istnieje spore ryzyko, że w przypadku przechodzenia na OZE może nam ich zwyczajnie zabraknąć, żeby zdekarbonizować gospodarkę światową.PS. Przypominam tylko, że na wykres został przygotowany z wykorzystaniem skali logarytmicznej – niewielka różnica w położeniu na wykresie oznacza dużą zmianę wartości.

Literatura

[1] https://energy.glex.no/feature-stories/area-and-material-consumption

Close

Step into the arena! Australia’s Raging Bull casino offers thrilling games and big wins. Dare to play?

Hop into fun with Roocasino! Authentic Aussie entertainment at its finest. Spin & win!

21dukes casino Online in Australia 2023 — your ticket to winning big. Join us and experience an unbeatable gaming thrill!

Welcome to https://richcasino.live/ online in Australia 2023! We're all about the fun and games. Get ready to win, right here!

Use the jokaviproom and power-up your gaming with fantastic rewards in 2023! It's a win-win at Jokaroom in Australia!