fbpx

Ekologia w praktyce 69 – bioróżnorodność

Utrata różnorodności biologicznej jest jednym z największych zagrożeń dla ludzkości. Działania człowieka, takie jak niszczenie siedlisk, zanieczyszczenia i zmiany klimatyczne, powodują wymieranie gatunków w bezprecedensowym tempie. Jak wynika z badań IPBES, około milionowi gatunków grozi wyginięcie, o ile nie zostaną podjęte odpowiednie działania. Tempo wymierania gatunków jest średnio co najmniej 10-100x wyższe niż w ciągu ostatnich 10 milionów lat.

Utrata różnorodności biologicznej jest zła z kilku powodów. Po pierwsze, zagraża przetrwaniu gatunków i ekosystemów na całym świecie.

Literatura

[1] https://www.weforum.org/agenda/2022/09/cop15-biodiversity-nature-ecosystems

Close