fbpx

Ekologia w praktyce 69 – bioróżnorodność

Utrata różnorodności biologicznej jest jednym z największych zagrożeń dla ludzkości. Działania człowieka, takie jak niszczenie siedlisk, zanieczyszczenia i zmiany klimatyczne, powodują wymieranie gatunków w bezprecedensowym tempie. Jak wynika z badań IPBES, około milionowi gatunków grozi wyginięcie, o ile nie zostaną podjęte odpowiednie działania. Tempo wymierania gatunków jest średnio co najmniej 10-100x wyższe niż w ciągu ostatnich 10 milionów lat.

Utrata różnorodności biologicznej jest zła z kilku powodów. Po pierwsze, zagraża przetrwaniu gatunków i ekosystemów na całym świecie.

Literatura

[1] https://www.weforum.org/agenda/2022/09/cop15-biodiversity-nature-ecosystems

Close

Step into the arena! Australia’s Raging Bull casino offers thrilling games and big wins. Dare to play?

Hop into fun with Roocasino! Authentic Aussie entertainment at its finest. Spin & win!

21dukes casino Online in Australia 2023 — your ticket to winning big. Join us and experience an unbeatable gaming thrill!

Welcome to https://richcasino.live/ online in Australia 2023! We're all about the fun and games. Get ready to win, right here!

Use the jokaviproom and power-up your gaming with fantastic rewards in 2023! It's a win-win at Jokaroom in Australia!