fbpx Skip to main content

Po pierwsze nie marnuj, czyli jak marnuje się żywność w Polsce

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez zespoły badawcze z Instytutu Ochrony Środowiska i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w Polsce marnuje się rocznie prawie 5 mln ton żywności, przy czym za 60% odpadów odpowiadają konsumenci, co odpowiada ok. 80 kg/osobę rocznie.

Należy zwrócić uwagę, że wszystkie sektory zostały objęte badaniami, a w ogniwach transportu, handlu i gastronomii wyniki mogą być niepełne ze względu na zbyt małą próbę badawczą i trudności z pozyskaniem wiarygodnych danych.

W badaniach dotyczących strat i marnotrawstwa żywności, ważna jest kwestia metodyki. Wyniki badań mogą się różnić w zależności od przyjętych definicji oraz zastosowanych metod, co wymaga ostrożnego podejścia do porównywania skali problemu w różnych krajach. Przykładowo, według badań FAO, zarówno przyjęta definicja ogniwa łańcucha żywnościowego, jak i region analizy, mają duże znaczenie w określaniu wielkości strat.