fbpx

Ekologia w praktyce 68 – po pierwsze nie marnuj

Po pierwsze nie marnuj, czyli jak marnuje się żywność w Polsce

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez zespoły badawcze z Instytutu Ochrony Środowiska i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w Polsce marnuje się rocznie prawie 5 mln ton żywności, przy czym za 60% odpadów odpowiadają konsumenci, co odpowiada ok. 80 kg/osobę rocznie.

Należy zwrócić uwagę, że wszystkie sektory zostały objęte badaniami, a w ogniwach transportu, handlu i gastronomii wyniki mogą być niepełne ze względu na zbyt małą próbę badawczą i trudności z pozyskaniem wiarygodnych danych.

W badaniach dotyczących strat i marnotrawstwa żywności, ważna jest kwestia metodyki. Wyniki badań mogą się różnić w zależności od przyjętych definicji oraz zastosowanych metod, co wymaga ostrożnego podejścia do porównywania skali problemu w różnych krajach. Przykładowo, według badań FAO, zarówno przyjęta definicja ogniwa łańcucha żywnościowego, jak i region analizy, mają duże znaczenie w określaniu wielkości strat.

Close

Step into the arena! Australia’s Raging Bull casino offers thrilling games and big wins. Dare to play?

Hop into fun with Roocasino! Authentic Aussie entertainment at its finest. Spin & win!

21dukes casino Online in Australia 2023 — your ticket to winning big. Join us and experience an unbeatable gaming thrill!

Welcome to https://richcasino.live/ online in Australia 2023! We're all about the fun and games. Get ready to win, right here!

Use the jokaviproom and power-up your gaming with fantastic rewards in 2023! It's a win-win at Jokaroom in Australia!