fbpx Skip to main content

Postanowiłem przedstawić, z jakich głębokości rośliny czerpią wodę. Wychodzi na to, że wiele warzyw pobiera większość wody do swojego funkcjonowania z głębokości zaledwie 15-30 cm, co przy intensywnym nasłonecznieniu może wystąpić problem z ilością wody w glebie (jeżeli zawartość wody w glebie spadnie poniżej punktu więdnięcia może nastąpić uszkodzenie rośliny).

Żeby ograniczyć ryzyko, można zastosować odpowiednie ściółkowanie, które ograniczy szybkość parowania wody z gleby. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

[1] https://directives.sc.egov.usda.gov/OpenNonWebContent.aspx?content=17837.wba