fbpx

Ekologia w praktyce 8 – plastik, bioplastik i biopolimery

Często widzę w internecie dyskusje nt. bioplastików, czym one są i czy są dobre czy złe dla środowiska. Jedni mówią, że są biodegradowalne, inni, że surowców odnawialnych, a jeszcze inni, że jedno i drugie. I wszystkie te osoby mają rację. Na dzień dzisiejszy nomenklatura zakłada, że bioplastikiem jest polimer ulegający biodegradacji LUB/I pochodzący z surowców odnawialnych. To oznacza, że istnieją bioplastiki wytwarzane z ropy i ulegające biodegradacji jak i bioplastiki pochodzące z surowców odnawialnych, ale niebiodegradowalne.

Do tego dochodzą biopolimery, czyli polimery występujące w naturze, takie jak polisacharydy (celuloza skrobia, chityna), polipeptydy i białka, polinukleotydy (DNA). Część z nich po modyfikacji chemicznej ma zastosowaie jako biotworzywa, w tym np. octan i octomaślan celulozy. Octan celulozy powstał 150 lat temu i był długo stosowany, do momentu aż naukowcy nie wynaleźli ok. kilkukrotnie tańszych tworzyw o podobnych właściwościach, takich jak np. ABS. Innym popularnym biotworzywem (choć nie wszyscy mają tego świadomość) jest celofan – stosowany w opakowalnictwie, szczególnie do pakowania prezentów 🙂

Czy biotworzywa są ekologiczne? Odpowiedź jest taka jak przy wszystkich rozwiązaniach opakowaniowych: to zależy. Jeżeli mówimy o tworzywach biodegradowalnych, to zależy to od tego jak w danym kraju jest realizowane kompostowanie, czy te materiały są odpowiednio znakowane, czy są kompostowalne (a nie tylko biodegradowalne), jakie procesy chemiczne zostały wykorzystane do ich otrzymania.

Jeżeli mówimy o tworzywach z surowców odnawialnych, to również należy sprawdzić ich znakowanie, a także wpływ na strumień odpadów (możliwość separacji, mieszalność innymi tworzywami).

Patrząc jak to jest w praktyce realizowane, bardzo często niestety są to rozwiązania powodujące więcej szkód niż pożytku (rynek biotworzyw stanowi 0,2% masy wszystkich tworzyw i to też ma znaczenie). Niemniej widzę pojawiające się rozwiązania, które mają potencjał pozytywnego oddziaływania na środowisko – o tym wkrótce pojawi się dłuższy materiał na blogu 🙂

Plastik, bioplastik i biopolimery

Close

Step into the arena! Australia’s Raging Bull casino offers thrilling games and big wins. Dare to play?

Hop into fun with Roocasino! Authentic Aussie entertainment at its finest. Spin & win!

21dukes casino Online in Australia 2023 — your ticket to winning big. Join us and experience an unbeatable gaming thrill!

Welcome to https://richcasino.live/ online in Australia 2023! We're all about the fun and games. Get ready to win, right here!

Use the jokaviproom and power-up your gaming with fantastic rewards in 2023! It's a win-win at Jokaroom in Australia!