fbpx Skip to main content

Często widzę w internecie dyskusje nt. bioplastików, czym one są i czy są dobre czy złe dla środowiska. Jedni mówią, że są biodegradowalne, inni, że surowców odnawialnych, a jeszcze inni, że jedno i drugie. I wszystkie te osoby mają rację. Na dzień dzisiejszy nomenklatura zakłada, że bioplastikiem jest polimer ulegający biodegradacji LUB/I pochodzący z surowców odnawialnych. To oznacza, że istnieją bioplastiki wytwarzane z ropy i ulegające biodegradacji jak i bioplastiki pochodzące z surowców odnawialnych, ale niebiodegradowalne.

Do tego dochodzą biopolimery, czyli polimery występujące w naturze, takie jak polisacharydy (celuloza skrobia, chityna), polipeptydy i białka, polinukleotydy (DNA). Część z nich po modyfikacji chemicznej ma zastosowaie jako biotworzywa, w tym np. octan i octomaślan celulozy. Octan celulozy powstał 150 lat temu i był długo stosowany, do momentu aż naukowcy nie wynaleźli ok. kilkukrotnie tańszych tworzyw o podobnych właściwościach, takich jak np. ABS. Innym popularnym biotworzywem (choć nie wszyscy mają tego świadomość) jest celofan – stosowany w opakowalnictwie, szczególnie do pakowania prezentów 🙂

Czy biotworzywa są ekologiczne? Odpowiedź jest taka jak przy wszystkich rozwiązaniach opakowaniowych: to zależy. Jeżeli mówimy o tworzywach biodegradowalnych, to zależy to od tego jak w danym kraju jest realizowane kompostowanie, czy te materiały są odpowiednio znakowane, czy są kompostowalne (a nie tylko biodegradowalne), jakie procesy chemiczne zostały wykorzystane do ich otrzymania.

Jeżeli mówimy o tworzywach z surowców odnawialnych, to również należy sprawdzić ich znakowanie, a także wpływ na strumień odpadów (możliwość separacji, mieszalność innymi tworzywami).

Patrząc jak to jest w praktyce realizowane, bardzo często niestety są to rozwiązania powodujące więcej szkód niż pożytku (rynek biotworzyw stanowi 0,2% masy wszystkich tworzyw i to też ma znaczenie). Niemniej widzę pojawiające się rozwiązania, które mają potencjał pozytywnego oddziaływania na środowisko – o tym wkrótce pojawi się dłuższy materiał na blogu 🙂

Plastik, bioplastik i biopolimery