fbpx Skip to main content
  • Chcesz poznać szerokie oddziaływanie Twojego produktu na planetę, środowisko i społeczności podczas całego cyklu życia?
  • Zastanawiasz się jak zmniejszyć jego oddziaływanie i jednocześnie poprawić reputację swojej marki?
  • Chcesz rzetelnie komunikować oddziaływanie na środowisko?
  • Chcesz poznać benchmark produktu względem rynku?

Zajmujemy się przeprowadzaniem analiz LCA, tj. obliczaniem śladu środowiskowego produktów. Identyfikujemy aspekty (m.in. ślad węglowy, eutrofizacja, ekotoksyczność), na które produkt wpływa najbardziej. Pomagamy dobrać rozwiązania w celu ograniczenia wpływu produktu na planetę, środowisko i społeczności.

Jak pracujemy?

1

Spotkanie otwierające

Podczas spotkania otwierającego określamy granice systemu, czyli zakres procesów oraz działań , które uwzględnimy w analizie LCA. Określimy również kategorie wpływu, czyli obszary wpływu, jakie może mieć produkt na środowisko (m.in. ślad węglowy, pyły zawieszone, zakwaszenie, ekotoksyczność) oraz ustalimy metodologię analizy.
2

Mapa przepływów

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu przygotowujemy mapę wszystkich przepływów w granicach badanego systemu. Po jej akceptacji dostarczamy dedykowane narzędzia wspierające proces zbierania danych.
3

Zbieranie danych

Jest to etap zbierania danych po stronie klienta, które są niezbędne do rzetelnego wyznaczenia śladu środowiskowego produktu. Oferujemy pełne wsparcie merytoryczne podczas procesu gromadzenia danych.
4

Weryfikacja danych i obliczenia śladu węglowego produktu

Weryfikujemy zebrane dane oraz przygotowujemy obliczenia śladu środowiskowego produktu.
5

Prezentacja wyników

Uzyskane wyniki prezentujemy klientowi oraz wskazujemy obszary o największym udziale w poszczególnych kategoriach wpływu. Edukujemy, w jaki sposób należy interpretować uzyskane wyniki
6

Przygotowanie raportu

Na podstawie uzyskanych wyników przygotowujemy raport zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 14040, 14044.
7

Prezentacja raportu

Na koniec całego procesu przedstawiamy raport śladu środowiskowego produktu. Omawiamy założenia, rezultaty, przedstawiamy benchmark względem rynku,
8

(opcjonalnie) Weryfikacja przez niezależną stronę trzecią

Współpracujemy ze specjalistami doświadczonymi w weryfikacji analiz LCA. Możemy zaproponować Państwu również uzyskanie niezależnej weryfikacji dla przygotowanych obliczeń, co dodatkowo podnosi ich wiarygodność
9

(opcjonalnie) Wsparcie w uzyskaniu deklaracji środowiskowej typu III (EPD)

Wspieramy naszych klientów w uzyskiwaniu deklaracji środowiskowych typu III, tzw. EPD (ang. Environmental Product Declaration), które są szczególnie istotne w branży budowlanej. Możemy przygotować raport zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 14025 oraz PN-EN 15804+A2 i wesprzeć cały proces uzyskania deklaracji EPD

Jeżeli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym tak naprawdę zarządzać.

Peter Drucker

Dlaczego warto?

Ograniczenie wpływu na planetę, środowisko oraz społeczności

Analiza LCA  pozwala określić które procesy mają największe oddziaływanie. Wiedza ta pozwala na podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia wpływu  poprzez optymalizację procesów produkcyjnych lub wybór bardziej ekologicznych rozwiązań czy też zmianę dostawców.

Poprawa konkurencyjności

Obecnie klienci coraz częściej preferują produkty o mniejszym oddziaływaniu na środowisko   co sprawia, że obliczanie śladu środowiskowego produktu staje się powoli koniecznością.

Poprawa wizerunku firmy

Firma, która dba o środowisko naturalne i podejmuje działania na rzecz jego ochrony, buduje pozytywny wizerunek wśród klientów i innych zainteresowanych stron, co przekłada się na długoterminowy sukces biznesowy.

Narzędzie marketingowe

W czasach kiedy obliczenia śladu węglowego stają się co raz bardziej popularne – analiza LCA wciąż jest niszowym narzędziem. Dlatego firmy uzyskujące pełny obraz nt. oddziaływania na planetę, środowisko oraz społeczności są wyżej cenione niż te, które skupiają się tylko na jednym aspekcie.

Nie tylko wpływ środowiskowy, ale również społeczny.

Analiza LCA pozwala również uwzględnić wpływ społeczny wytwarzanych produktów.

Spełnienie wymagań regulacyjnych

Wyniki analizy LCA można wykorzystać w raportowaniu niefinansowym wymaganym przez dyrektywy CSRD (m.in. w kategorii Zanieczyszczenia oraz kategoriach społecznych).

Dodatkowo niektóre branże (w tym szczególnie budowlana) kładzie nacisk na analizy LCA i posiadanie EPD. Na dzień dzisiejszy w Polsce posiadanie EPD jest dobrowolne w budownictwie, ale w niektórych krajach zachodnich jest obligatoryjne.

dr inż. Przemysław Poszwa
+48 783 27 61 62
kontakt@eko-logicznie.com

Zajmuje się mierzalną stroną ekologii, wspierając firmy w efektywnym działaniu na rzecz klimatu, zarówno od strony technicznej, jak i środowiskowej. Specjalizuje się w obliczeniach śladu węglowego, wodnego i środowiskowego produktów, usług oraz przedsiębiorstw, a także wsparciu firm na drodze zielonej transformacji. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, jest autorem ponad 30 recenzowanych prac naukowych. Ekspert programu Climate Leadership powered by powered by UN Environment. Członek Polskiego Forum ISO 14000. Moderator Mozaiki Klimatycznej.

Porozmawiajmy!