fbpx Skip to main content
  • Obliczenia śladu węglowego ze specjalistycznym wsparciem? Skorzystaj z naszej usługi!
  • Otrzymaj wsparcie w całym procesie liczenia śladu węglowego
  • Wyznacz ślad węglowy w Zakresie 1, 2 oraz 3 
  • Wyznacz cele redukcyjne oraz stwórz strategię dekarbonizacji
  • Zarządzaj procesem zielonej transformacji w czasie

Zakres 1 – emisje bezpośrednie

Są to emisje pochodzące ze źródeł kontrolowanych lub należących do organizacji, związane m.in. ze spalaniem paliw, emisjami procesowymi oraz emisjami ulotnymi.

Zakres 2 – emisje pośrednie związane z energią

Są to emisje związane z zakupioną energią elektryczną, cieplną, parą technologiczną lub chłodem

Zakres 3 – pozostałe emisje pośrednie

Są to pozostałe emisje w łańcuchu wartości firmy, związane m.in. z wytworzeniem surowców i ich transportem, dojazdami do pracy, użyciem produktów. 

Jak pracujemy?

1

Spotkanie otwierające

Podczas spotkania otwierającego przygotowujemy zespół do procesu liczenia śladu węglowego organizacji, określamy granice operacyjne oraz organizacyjne, prezentujemy narzędzia wspierające proces zbierania danych
2

Zbieranie danych

Jest to etap zbierania danych po stronie klienta, które są niezbędne do rzetelnego wyznaczenia śladu węglowego organizacji. Oferujemy pełne wsparcie merytoryczne podczas procesu gromadzenia danych.
3

Weryfikacja danych i obliczenia śladu węglowego produktu

Weryfikujemy zebrane dane oraz przygotowujemy obliczenia śladu węglowego organizacji
4

Przygotowanie raportu

Na podstawie uzyskanych wyników przygotowujemy raport zgodny z wymaganiami standardów GHG Protocol .
5

Prezentacja raportu

Uzyskane wyniki prezentujemy klientowi oraz wskazujemy obszary o największym udziale w śladzie węglowym.
6

(opcjonalnie) Ocena efektywności energetycznej i dekarbonizacja

Znając ślad węglowy organizacji wspieramy firmy w dekarbonizacji, której elementem jest m.in. poprawa efektywności energetycznej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Jeżeli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym tak naprawdę zarządzać.

Peter Drucker

Dlaczego warto?

Ograniczenie wpływu na środowisko

Liczenie śladu węglowego organizacji pozwala określić które procesy generują największe emisje. Wiedza ta pozwala na podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia wpływu na środowisko poprzez optymalizację procesów produkcyjnych, wybór bardziej ekologicznych rozwiązań, zmiany w łańcuchach dostaw.

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Obecnie klienci coraz częściej oczekują od firm proekologicznych działań, co sprawia, że obliczanie śladu węglowego organizacji staje się niezwykle istotne. Dzięki temu firma może w mierzalny sposób działać na rzecz planety, co nie pozostaje bez znaczenia dla klientów.

Poprawa wizerunku firmy

Firma, która dba o środowisko naturalne i podejmuje działania na rzecz jego ochrony, buduje pozytywny wizerunek wśród klientów i innych zainteresowanych stron, co przekłada się na długoterminowy sukces biznesowy.

Poprawa stabilności firmy

Ograniczenie zużycia energii oraz surowców powoduje, że firma jest bardziej odporna na fluktuację cen i zawirowania na rynku.

Obniżenie kosztów działalności

Liczenie śladu węglowego organizacji może pomóc zidentyfikować obszary, w których można oszczędzić energię lub zmniejszyć zużycie surowców. Dzięki temu firma może zredukować koszty produkcyjne i jednocześnie zmniejszyć wpływ na środowisko.

Spełnienie wymagań regulacyjnych

Rynek stanowi układ naczyń połączonych. W związku wprowadzeniem dyrektywy CSRD ponad 3000 firm z całej Polski będzie podlegało pod wymóg raportowania niefinansowego.

Zapraszamy do kontaktu!

dr inż. Przemysław Poszwa
+48 783 27 61 62
kontakt@eko-logicznie.com

Zajmuje się mierzalną stroną ekologii, wspierając firmy w efektywnym działaniu na rzecz klimatu, zarówno od strony technicznej, jak i środowiskowej. Specjalizuje się w obliczeniach śladu węglowego, wodnego i środowiskowego produktów, usług oraz przedsiębiorstw, a także wsparciu firm na drodze zielonej transformacji. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, jest autorem ponad 30 recenzowanych prac naukowych. Ekspert programu Climate Leadership powered by powered by UN Environment. Członek Polskiego Forum ISO 14000. Moderator Mozaiki Klimatycznej.

Porozmawiajmy!