fbpx Skip to main content
  • Chcesz wiedzieć, ile emisji gazów cieplarnianych powstaje podczas całego cyklu życia Twojego produktu?
  • Zastanawiasz się, jak zmniejszyć jego wpływ na klimat i jednocześnie poprawić reputację swojej marki?
  • Chcesz rzetelnie komunikować wpływ swoich produktów na klimat?
  • Chcesz poznać benchmark produktu względem rynku?

Zajmujemy się obliczeniami śladu węglowego produktów w całym ich cyklu życia. Identyfikujemy obszary, w których można ograniczyć emisje, pomagamy podejmować świadome decyzje w celu ograniczenia wpływu produktu na klimat.

Jak pracujemy?

1

Spotkanie otwierające

Podczas spotkania otwierającego określamy granice systemu, czyli zakres procesów oraz działań , które uwzględnimy w obliczeniach śladu węglowego produktu.
2

Mapa przepływów

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu przygotowujemy mapę wszystkich przepływów w granicach badanego systemu. Po jej akceptacji dostarczamy dedykowane narzędzia wspierające proces zbierania danych.
3

Zbieranie danych

Jest to etap zbierania danych po stronie klienta, które są niezbędne do rzetelnego wyznaczenia śladu węglowego produktu. Oferujemy pełne wsparcie merytoryczne podczas procesu gromadzenia danych.
4

Weryfikacja danych i obliczenia śladu węglowego produktu

Weryfikujemy zebrane dane oraz przygotowujemy obliczenia śladu węglowego produktu.
5

Prezentacja wyników

Uzyskane wyniki prezentujemy klientowi oraz wskazujemy obszary o największym udziale w śladzie węglowym.
6

Przygotowanie raportu

Na podstawie uzyskanych wyników przygotowujemy raport zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 14067.
7

Prezentacja raportu

Na koniec całego procesu przedstawiamy raport śladu węglowego produktu. Omawiamy założenia, rezultaty, przedstawiamy benchmark względem rynku, wskazujemy sposoby na poprawę śladu węglowego produktu.
8

(opcjonalnie) Zielona komunikacja

W ramach raportu przygotowujemy podstawowe stwierdzenia środowiskowe umożliwiające komunikowanie zrealizowanych działań, niemniej wspieramy firmy w rzetelnej, zielonej komunikacji (więcej można przeczytać tutaj).

Jeżeli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym tak naprawdę zarządzać.

Peter Drucker

Dlaczego warto?

Ograniczenie wpływu na środowisko

Liczenie śladu węglowego produktu pozwala określić które procesy generują największe emisje. Wiedza ta pozwala na podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia wpływu na środowisko poprzez optymalizację procesów produkcyjnych lub wybór bardziej ekologicznych rozwiązań.

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Obecnie klienci coraz częściej preferują produkty o mniejszym śladzie węglowym, co sprawia, że obliczanie śladu węglowego produktu staje się niezwykle istotne. Dzięki temu procesowi, konsumenci są w stanie lepiej zrozumieć korzyści wynikające z wyboru bardziej „ekologicznych” opcji.

Poprawa wizerunku firmy

Firma, która dba o środowisko naturalne i podejmuje działania na rzecz jego ochrony, buduje pozytywny wizerunek wśród klientów i innych zainteresowanych stron, co przekłada się na długoterminowy sukces biznesowy.

Poprawa stabilności firmy

Ograniczenie zużycia energii oraz surowców powoduje, że firma jest bardziej odporna na fluktuację cen i zawirowania na rynku.

Obniżenie kosztów działalności

Liczenie śladu węglowego produktu może pomóc firmie zidentyfikować obszary, w których można oszczędzić energię lub zmniejszyć zużycie surowców. Dzięki temu firma może zredukować koszty produkcyjne i jednocześnie zmniejszyć wpływ na środowisko.

Spełnienie wymagań regulacyjnych

Rynek stanowi układ naczyń połączonych. W związku wprowadzeniem dyrektywy CSRD w długim terminie będzie wymagane ujawnianie śladu węglowego produktów i usług w całym łańcuchu wartości.

Zapraszamu do kontaktu!

dr inż. Przemysław Poszwa
+48 783 27 61 62
kontakt@eko-logicznie.com

Zajmuje się mierzalną stroną ekologii, wspierając firmy w efektywnym działaniu na rzecz klimatu, zarówno od strony technicznej, jak i środowiskowej. Specjalizuje się w obliczeniach śladu węglowego, wodnego i środowiskowego produktów, usług oraz przedsiębiorstw, a także wsparciu firm na drodze zielonej transformacji. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, jest autorem ponad 30 recenzowanych prac naukowych. Ekspert programu Climate Leadership powered by powered by UN Environment. Członek Polskiego Forum ISO 14000. Moderator Mozaiki Klimatycznej.

Porozmawiajmy!