fbpx Skip to main content
  • Chcesz wiedzieć, jak wygląda zużycie wody podczas całego cyklu życia Twojego produktu?
  • Chcesz poznać zużycie wody w całym łańcuchu wartości swojej firmy, szczególnie pod kątem dyrektywy CSRD?
  • Chcesz rzetelnie komunikować ślad wodny?

Zajmujemy się obliczeniami śladu wodnego produktów w całym ich cyklu życia oraz firm w całym łańcuchu wartości. Identyfikujemy obszary, w których można ograniczyć zużycie wody, pomagamy podejmować świadome decyzje w celu ograniczenia wpływu działalności na naszą planetę.

Jak pracujemy?

1

Spotkanie otwierające

Podczas spotkania otwierającego określamy granice systemu, czyli zakres procesów oraz działań , które uwzględnimy w obliczeniach śladu wodnego. Ustalimy również metodologie obliczania śladu wodnego.
2

Mapa przepływów

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu przygotowujemy mapę wszystkich przepływów w granicach badanego systemu. Po jej akceptacji dostarczamy dedykowane narzędzia wspierające proces zbierania danych.
3

Zbieranie danych

Jest to etap zbierania danych po stronie klienta, które są niezbędne do rzetelnego wyznaczenia śladu wodnego produktu lub organizacji. Oferujemy pełne wsparcie merytoryczne podczas procesu gromadzenia danych.
4

Weryfikacja danych i obliczenia śladu węglowego produktu

Weryfikujemy zebrane dane oraz przygotowujemy obliczenia śladu wodnego produktu lub organizacji.
5

Prezentacja wyników

Uzyskane wyniki prezentujemy klientowi oraz wskazujemy obszary o największym udziale w śladzie wodnym.
6

Przygotowanie raportu

Na podstawie uzyskanych wyników przygotowujemy raport z obliczeń.
7

Prezentacja raportu

Na koniec całego procesu przedstawiamy raport śladu wodnego. Omawiamy założenia, rezultaty, przedstawiamy benchmark względem rynku, wskazujemy sposoby na poprawę śladu wodnego produktu lub organizacji

Jeżeli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym tak naprawdę zarządzać.

Peter Drucker

Dlaczego warto?

Ograniczenie wpływu na środowisko

Liczenie śladu wodnego produktu pozwala określić które procesy generują największe emisje. Wiedza ta pozwala na podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia wpływu na środowisko poprzez optymalizację procesów produkcyjnych lub wybór bardziej ekologicznych rozwiązań.

Poprawa wizerunku firmy

Firma, która dba o środowisko naturalne i podejmuje działania na rzecz jego ochrony, buduje pozytywny wizerunek wśród klientów i innych zainteresowanych stron, co przekłada się na długoterminowy sukces biznesowy.

Spełnienie wymagań regulacyjnych

Woda jest jednym z obszarów raportowania wymaganym w ramach dyrektywy CSRD. Nasze obliczenia wspierają firmy w rzetelnym zaraportowaniu kwestii niefinansowych.

dr inż. Przemysław Poszwa
+48 783 27 61 62
kontakt@eko-logicznie.com

Zajmuje się mierzalną stroną ekologii, wspierając firmy w efektywnym działaniu na rzecz klimatu, zarówno od strony technicznej, jak i środowiskowej. Specjalizuje się w obliczeniach śladu węglowego, wodnego i środowiskowego produktów, usług oraz przedsiębiorstw, a także wsparciu firm na drodze zielonej transformacji. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, jest autorem ponad 30 recenzowanych prac naukowych. Ekspert programu Climate Leadership powered by powered by UN Environment. Członek Polskiego Forum ISO 14000. Moderator Mozaiki Klimatycznej.

Porozmawiajmy!