fbpx Skip to main content
  • Masz wyznaczony ślad węglowy organizacji i nie wiesz, co dalej z tym zrobić?
  • Podlegasz pod dyrektywę CSRD, ale nie wiesz jak zaplanować ścieżkę dekarbonizacji?
  • Chcesz przeprowadzić zieloną transformację swojej firmy, ale nie wiesz jak?
  • Chcesz ograniczyć zużycie energii i zredukować koszty?

Wspieramy firmy na drodze do neutralności klimatycznej. Nasze działania koncentrujemy przede wszystkim na poprawie efektywności energetycznej, ponieważ to ona stanowi klucz do realnej dekarbonizacji działalności ludzkiej.  Pomagamy firmom opracować realny plan dojścia do neutralności, wspieramy firmy w identyfikacji źródeł emisji w całym łańcuchu wartości oraz opracowaniu niezbędnych działań. Nasze propozycje i działania uwzględniają wymagania dyrektywy CSRD.

Jak pracujemy?

1

Spotkanie otwierające

Podczas spotkania otwierającego przygotowujemy zespół do procesu dekarbonizacji przedsiębiorstwa. Omawiamy sytuację przedsiębiorstwa oraz zakres danych niezbędnych do przygotowania.
2

Zbieranie danych

Jest to etap zbierania danych po stronie klienta, które są niezbędne do zrozumienia sposobu konsumpcji energii przez przedsiębiorstwo oraz emisji w całym łańcuchu wartości.
3

Weryfikacja danych i opracowanie działań redukcyjnych

Weryfikujemy zebrane dane, przeprowadzamy ocenę efektywności energetycznej oraz przygotowujemy propozycje działań redukcyjnych
4

Omówienie propozycji redukcyjnych

Podczas spotkania prezentujemy proponowane rozwiązania ograniczające ślad węglowy organizacji.
5

Przygotowanie ścieżki dekarbonizacji

Na podstawie zebranych danych oraz zaakceptowanych projektów redukcyjnych opracowujemy ścieżkę dekarbonizacji zgodnie z wymaganiami CSRD lub/i SBTi.
6

(opcjonalnie) Ocena efektywności energetycznej i dekarbonizacja

Znając ślad węglowy organizacji wspieramy firmy w dekarbonizacji, której elementem jest m.in. poprawa efektywności energetycznej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Jeżeli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym tak naprawdę zarządzać.

Peter Drucker

Dlaczego warto?

Ograniczenie wpływu na środowisko

Realizacja procesu dekarbonizacji poprzez optymalizację procesów produkcyjnych, wybór bardziej ekologicznych rozwiązań czy zmiany w łańcuchach dostaw ogranicza istotnie wpływ na naszą planetę.

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Obecnie klienci coraz częściej oczekują od firm proekologicznych działań, co sprawia, że obliczanie śladu węglowego organizacji staje się niezwykle istotne. Dzięki temu firma może w mierzalny sposób działać na rzecz planety, co nie pozostaje bez znaczenia dla klientów.

Poprawa wizerunku firmy

Firma, która dba o środowisko naturalne i podejmuje działania na rzecz jego ochrony, buduje pozytywny wizerunek wśród klientów i innych zainteresowanych stron, co przekłada się na długoterminowy sukces biznesowy.

Poprawa stabilności firmy

Ograniczenie zużycia energii oraz surowców powoduje, że firma jest bardziej odporna na fluktuację cen i zawirowania na rynku.

Obniżenie kosztów działalności

Liczenie śladu węglowego organizacji może pomóc zidentyfikować obszary, w których można oszczędzić energię lub zmniejszyć zużycie surowców. Dzięki temu firma może zredukować koszty produkcyjne i jednocześnie zmniejszyć wpływ na środowisko.

Spełnienie wymagań regulacyjnych

Rynek stanowi układ naczyń połączonych. W związku wprowadzeniem dyrektywy CSRD ponad 3000 firm z całej Polski będzie podlegało pod wymóg raportowania niefinansowego.

Zapraszamy do kontaktu!

dr inż. Przemysław Poszwa
+48 783 27 61 62
kontakt@eko-logicznie.com

Zajmuje się mierzalną stroną ekologii, wspierając firmy w efektywnym działaniu na rzecz klimatu, zarówno od strony technicznej, jak i środowiskowej. Specjalizuje się w obliczeniach śladu węglowego, wodnego i środowiskowego produktów, usług oraz przedsiębiorstw, a także wsparciu firm na drodze zielonej transformacji. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, jest autorem ponad 30 recenzowanych prac naukowych. Ekspert programu Climate Leadership powered by powered by UN Environment. Członek Polskiego Forum ISO 14000. Moderator Mozaiki Klimatycznej.

Porozmawiajmy!