fbpx Skip to main content

Bez kapitału nie ma inwestycji – w tym również inwestycji w zrównoważony rozwój. Postanowiłem więc przygotować krótki materiał nt. tzw. zielonych obligacji oraz zmian, które w ich kontekście zachodzą.

Czym są zielone obligacje?

Zielone obligacje to jedna z inicjatyw mających na celu przyciągnięcie inwestorów do finansowania projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zielone obligacje są emitowane przez przedsiębiorstwa lub instytucje państwowe w celu pozyskania środków finansowych na projekty związane z ochroną środowiska, np. redukcją emisji gazów cieplarnianych, produkcją energii ze źródeł odnawialnych czy poprawą efektywności energetycznej.

Jednakże wraz z ich popularnością pojawił się problem definicji tego, co faktycznie jest zielone. Firmy i rządy zaczęły sprzedawać obligacje, które miały być wykorzystane na cele proekologiczne, ale często okazywało się, że inwestycje nie były w pełni zielone. W tym miejscu pojawia się kłopotliwy problem – a mianowicie duże ryzyko posądzenia o „greenwashing„.

Co można z tym zrobić?

W odpowiedzi na ryzyko greenwashingu organizacja Climate Bonds Initiative (CBI) opracowała własny standard o nazwie Climate Bond Standard. Jest to standard, który wymaga certyfikacji zewnętrznych recenzentów, aby zweryfikować, czy obligacje są rzeczywiście zielone. Wadą tego standardu jest jego dobrowolność, brakuje obowiązkowych przepisów regulujących to, co może być uznane za zieloną inwestycję.

W tym kontekście UE opracowała własny standard zielonych obligacji, European Green Bonds Standard (EUGBS), który opiera się na standardach CBI. Jednak w przeciwieństwie do standardów CBI, EUGBS ma na celu ma być standardem obowiązkowym – więcej można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej. Firmy korzystające z EUGBS będą musiały ujawnić nie tylko informacje o tym, jak zielone obligacje zostaną wykorzystane, ale również pokazać, jak te inwestycje wpisują się w ogólny plan przejścia firmy na zieloną energię. Zewnętrzni recenzenci będą też musieli potwierdzić, czy obligacje są naprawdę ekologiczne.

Europejski standard obligacji ekologicznych (EUGBS), został wstępnie uzgodniony w lutym 2023 r. Wejdzie on w życie rok po zakończeniu ostatecznych negocjacji między instytucjami UE. 

Podsumowanie

Inwestorzy pożyczyli już 2,3 biliona dolarów w zielonych obligacjach. Są one świetnym sposobem na pozyskanie środków finansowych dla projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem i zachęcenie inwestorów do działań proekologicznych. Ważne jest, żeby środki faktycznie były kierowane na zielone inwestycje.

Literatura