fbpx Skip to main content
  • Chcesz projektować produkty, które będą przyjazne do środowiska?
  • Chcesz poznać szerokie oddziaływanie Twojego produktu na planetę, środowisko i społeczności podczas całego cyklu życia?
  • Chcesz poznać benchmark produktu względem rynku?

Wspieramy firmy w ekoprojektowaniu produktów. Analizujemy technologiczność produktów, oceniamy wykorzystywane technologie, szkolimy konstruktorów i projektantów z zakresu ekoprojektowania. W procesie podpieramy się analizą LCA śladu środowiskowego (więcej można przeczytać tutaj).  Pomagamy dobrać rozwiązania w celu ograniczenia wpływu produktu na planetę, środowisko i społeczności.

Jak pracujemy?

1

Spotkanie otwierające

Podczas spotkania otwierającego określamy zakres produktów podlegających ekoprojektowaniu. Omawiamy proces projektowy oraz technologie wykorzystywane przy jego produkcji.
2

Mapa przepływów

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu przygotowujemy mapę wszystkich przepływów w granicach badanego systemu. Po jej akceptacji dostarczamy dedykowane narzędzia wspierające proces zbierania danych.
3

Zbieranie danych

Jest to etap zbierania danych po stronie klienta, które są niezbędne do rzetelnej oceny produktów oraz wykorzystywanych technologii. Oferujemy pełne wsparcie merytoryczne podczas procesu gromadzenia danych.
4

Analiza danych

Analizujemy dane dostarczone przez klienta w celu określenia punktu odniesienia wraz z listą wskaźników oraz przygotowaniu kierunków zmian możliwych do wprowadzania.
5

Szkolenie wdrożeniowe

Prezentujemy wyniki opracowania oraz szkolimy konstruktorów oraz projektantów z procesu ekoprojektowania.
6

(opcjonalnie) Wsparcie powdrożeniowe

Po wdrożeniu w firmie ekoprojektowania oferujemy wsparcie zespołu konstruktorów i projektantów w realizowanych projektach.
7

(opcjonalnie) Analiza LCA oraz jej wdrożenie

W ramach wdrażania ekoprojektowania w firmie możliwe jest przygotowanie analizy LCA dla produkowanych wyrobów, a także wdrożenie w firmie procesu liczenia LCA do konkretnych projektów.

W ciągu jednego dnia mogę wygenerować więcej szkód niż zespół ekspertów ds. Lean jest w stanie usunąć w ciągu całej swojej kariery

Dlaczego warto?

Ograniczenie wpływu na planetę, środowisko oraz społeczności

Ekoprojektowania pozwala zmniejszyć oddziaływanie produktów w całym ich cyklu życia. Świadomość oddziaływania pozwala na podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia wpływu  poprzez optymalizację procesów produkcyjnych lub wybór bardziej ekologicznych rozwiązań czy też zmianę dostawców.

Poprawa konkurencyjności

Obecnie klienci coraz częściej preferują produkty o mniejszym oddziaływaniu na środowisko  co sprawia, że wdrożenie ekoprojektowania staje się powoli koniecznością.

Poprawa wizerunku firmy

Firma, która dba o środowisko naturalne i podejmuje działania na rzecz jego ochrony, buduje pozytywny wizerunek wśród klientów i innych zainteresowanych stron, co przekłada się na długoterminowy sukces biznesowy.

Narzędzie marketingowe

Ekoprojektowanie stanowi temat niszowy w firmach produkcyjnych. Dlatego wdrożenie w firmie odpowiednich procedur oraz realizacja obliczeń środowiskowych stanowi istotny wyróżnik na rynku.

Większa stabilność firmy.

Ekoprojektowanie często wiąże się z minimalizacją zużycia surowców, energii elektrycznej oraz cieplnej. Wdrożenie ekoprojektowania może skutkować długofalowymi korzyściami biznesowymi.

Spełnienie wymagań regulacyjnych

Wyniki analizy LCA można wykorzystać w raportowaniu niefinansowym wymaganym przez dyrektywy CSRD (m.in. w kategorii Zanieczyszczenia oraz kategoriach społecznych).

Dodatkowo niektóre branże (w tym szczególnie budowlana) kładzie nacisk na analizy LCA i posiadanie EPD. Na dzień dzisiejszy w Polsce posiadanie EPD jest dobrowolne w budownictwie, ale w niektórych krajach zachodnich jest obligatoryjne.

Zapraszamy do kontaktu!

dr inż. Przemysław Poszwa
+48 783 27 61 62
kontakt@eko-logicznie.com

Zajmuje się mierzalną stroną ekologii, wspierając firmy w efektywnym działaniu na rzecz klimatu, zarówno od strony technicznej, jak i środowiskowej. Specjalizuje się w obliczeniach śladu węglowego, wodnego i środowiskowego produktów, usług oraz przedsiębiorstw, a także wsparciu firm na drodze zielonej transformacji. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, jest autorem ponad 30 recenzowanych prac naukowych. Ekspert programu Climate Leadership powered by powered by UN Environment. Członek Polskiego Forum ISO 14000. Moderator Mozaiki Klimatycznej.

Porozmawiajmy!