fbpx Skip to main content

Jak widać po naszych artykułach, recykling chemiczny prężnie się rozwija. Do tej pory omawiałem metody oparte na depolimeryzacji (tu i tu), lecz obok tego istnieje jeszcze jedna gama rozwiązań. Mianowicie są to technologie rozpuszczalnikowe, której przykład wdrożenia omówię poniżej. 

Metody rozpuszczalnikowe jak sama nazwa wskazuje – wykorzystują związki będące selektywnymi rozpuszczalnikami dla tworzyw sztucznych. Co to oznacza? Że dany rozpuszczalnik jest w stanie rozpuścić tylko jedno tworzywo, podczas gdy reszta pozostaje nietknięta. 

NewcyclingⓇ – recykling chemiczny typu rozpuszczalnikowego

W czwartym kwartale 2018 roku firma APK AG uruchomiłakomercyjną instalacja recyklingu chemicznego o wydajności 8 tys. ton/rok przez firmę APK AG. Twórcy nazwali swoją technologię Newcycling. Jakie są jej możliwości? Otóż rozwiązanie to jest dedykowane do folii wielowarstwowych z polietylenu i poliamidu. Folie te składają się zazwyczaj w ⅔ z PE a w ⅓ z PA[1]. 

Proces rozpoczyna się od umycia frakcji i usunięcia zanieczyszczeń.Twórcy podali, że tworzywem rozpuszczanym jest polietylen (którego znanym rozpuszczalnikiem jest wrzący ksylen). Niewykluczone, iż twórcy technologii znaleźli lepszy rozpuszczalnik, żeby nie było konieczne stosowanie podwyższonej temperatury. Po rozpuszczeniu PE następuje mechaniczna separacja PA od roztworu. Następnie poliamid jest regranulowany, a z polietylenu jest usuwany rozpuszczalnik. Po usunięciu rozpuszczalnika jest on oczywiście odzyskiwany do ponownego wykorzystania[1]. 

Omówienie technologii NewcyclingⓇ [2]

Jest to proces zdecydowanie łatwiejszy w kontroli niż piroliza, ponieważ znamy produkty recyklingu. Twórcy podają, że tworzywa wychodzące z instalacji mają właściwości zbliżone do oryginalnych. Jest to prawda, jednak po wielu cyklach właściwości prędzej czy później się pogorszą. Po rozpuszczeniu polimeru teoretycznie wszystkie napełniacze do tworzywa, nadruki powinny pozostać w rozpuszczalniku, więc otrzymamy rzeczywiście czyste tworzywo.

Podsumowanie

Dlaczego ta metoda działa? Mianowicie jest ona wykorzystywana do folii, czyli tworzywa o bardzo małej grubości. W tej sytuacji nie ma problemów, żeby rozpuszczalnik, w krótkim czasie rozpuścił polimer, ze względu na dużą powierzchnię i małą grubość. Gdyby materiał był w innej postaci należałoby go spulweryzować (sproszkowaniu), żeby proces szybciej przebiegał. To tak jak z cukrem – kostka się wolniej rozpuszczać niż postać sypka. 

Mam nadzieję, że twórcy dopracują rozszerzą tę technologię o dodatkowe gatunki tworzyw. Na dzień dzisiejszy recykling chemiczny typu rozpuszczalnikowego to skuteczna metoda do odzysku opakowań wielomateriałowych, Jest to istotne, gdyż opakowania te stosuje się stety-niestety do przedłużania trwałości żywności (o czym pisałem tutaj). Dla zainteresowanych, gdyby ktoś chciał kupić tworzywa otrzymywane tą metodą, to mają one nazwy handlowe Mersalen (polietylen) i Mersamid (poliamid) [2] 🙂 

Literatura

2 komentarze

Zostaw komentarz