fbpx Skip to main content

Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o bardzo ciekawym projekcie z obszaru turystyki. Mianowicie chodzi o system autocertyfikacji dla obiektów noclegowych, który został przygotowany dla Slowhop przez dr. Katarzynę Barwicką, ekspertkę w dziedzinie ekoturystyki. Dla osób, które nie znają projektu Slowhop-jest to powstała w 2017 roku platforma skupiająca gospodarzy obiektów noclegowych z Polski i innych krajów europejskich, dla których ważna jest dbałość o środowisko.

System autocertyfikacji jest bezpłatny i polega na zgłoszeniu się gospodarza miejsca noclegowego, wypełnieniu przez niego formularza składającego się z aż 235 pytań i wyznaczeniu celów na kolejny rok. W kolejnym kroku sporządzany jest raport, który gospodarz może udostępnić na swoich kanałach.

Samo wypełnienie formularza jest wymagające, ze względu na liczbę aspektów w nim poruszanych. Gospodarze oprócz ujawniania różnych informacji nt. swojej działalności planują, jak w kolejnych latach będą się zmieniać na lepsze. Użyłem tego sformułowania, ponieważ w ramach autocertyfikacji poruszane są nie tylko aspekty środowiskowe, ale również działania związane z dbałością o dziedzictwo kulturowe, lokalnych mieszkańców, a także edukacja ekologiczna. To wszystko jest uwzględnione w łącznie 14 kategoriach raportowania.

Jestem pod wrażeniem ogromu pracy włożonego przez autorkę systemu. Obejmuje on bardzo wiele zagadnień, a samo wypełnienie raportu stanowi istotny walor edukacyjny dla gospodarzy. Cieszę się, że taki projekt powstał i mam nadzieję, że dzięki temu oddziaływanie branży turystycznej na środowisko i lokalne społeczności będzie maleć.